Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 06 2018

9269 7a3f
Reposted fromEtnigos Etnigos viaimaybebad imaybebad
Czasem zdarza mi się robić rzeczy tylko po to, żeby móc je powspominać.
— Taco Hemingway (wywiad z Markiem Fall)
Reposted fromPatiszon Patiszon viain-flagranti in-flagranti

August 05 2018

2488 b115 500
:)
0245 963f

August 04 2018

8024 541e
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
5805 f4cc
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
0443 9113
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
3023 9699
3011 1c34 500
3940 6d57

Maceo (via Kurt Schlatzer)

9391 b35c
Reposted fromPTA PTA viadancingwithaghost dancingwithaghost
1863 deaa 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaimaybebad imaybebad

August 03 2018

0453 4dd0
5465 4289
2238 1f20
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaaffascinante affascinante
Nie bój się miłości tylko dlatego, że poprzednia odcięła Ci nogi, gdyż następna może Ci ofiarować skrzydła.
Reposted fromxalchemic xalchemic viairmelin irmelin

A nad obojczykiem, który Ci ślicznie wyszedł na fotografii, masz w samym środku takie cudowne wgłębienie - czy kiedyś pozwolisz mi je wypełnić ustami?

— J.Przybora do A.Osieckiej
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl