Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 27 2017

whatkatefeel
„Czy to było zakochanie? nie wiem... raczej nie. To było takie "coś". Taka magiczna więź. coś, czemu nie umiem nadać imienia. Coś, co Nas do siebie przyciągało i nie chciało puścić. Coś, co sprawiało, że chcieliśmy mówić sobie o wszystkim i, że oboje rozumieliśmy się bez słów. Nie wiem co to było.. ale było cholernie mocne."
— Veriolla, Moblo
Reposted frombialy-krolik bialy-krolik viamadadream madadream
whatkatefeel
W każdym razie mamy do siebie jakąś słabość, to jest ważne.
— Agnieszka Osiecka do Jeremiego Przybory "Listy na wyczerpanym papierze"
Reposted fromborn2die born2die viamadadream madadream
whatkatefeel
"Im dłużej byliśmy razem, tym bardziej, zdaje się, lubiła dotykać mnie i być dotykana. Niekoniecznie w sposób erotyczny - chodziło jej po prostu o kontakt, Małe elektryczne połączenie na sekundę lub dwie, żeby to drugie wiedziało, że się jest. Ja też to lubiłem. ” 

— Jonathan Carroll - Kraina Chichów!
Reposted fromlillaamyy lillaamyy viamadadream madadream
whatkatefeel
Myślę, że największym komplementem dla faceta od jego kobiety jest to, gdy ona przyznaje, że chce by on był ojcem jej dzieci. Gdy chce mieć pociechy, które będą miały jego, najcudowniejsze na świecie, oczy, wielkie serce i nerwy ze stali.
— kocham jak szalona 190317
Reposted fromalmostlover almostlover viamadadream madadream
whatkatefeel
Związek jest jak wazon. Jak go już raz potłuczesz, to nawet najlepiej posklejany, zawsze będzie przeciekał.
— E.
Reposted fromkatalama katalama viamadadream madadream
whatkatefeel
Po­tem, przez następne miesiące wy­dawało mi się, że żyję za karę. Niena­widziłam po­ranków. Przy­pomi­nały mi, że noc ma swój ko­niec i trze­ba zno­wu radzić so­bie z myślami. 
— Janusz Leon Wiśniewski
whatkatefeel

"Przywiązywałem i przywiązuję wagę do najbardziej niepozornych szczegółów. W nich się kryje o wiele więcej, niż możnaby sądzić."

— Wiesław Myśliwski "Ostatnie rozdanie"
Reposted fromkamkas kamkas viaRybciaaa Rybciaaa
whatkatefeel
Większość ludzi jest z kimś ze strachu przed samotnością. Ty szukasz magii. To rzadkość.
Reposted frompokolorowana pokolorowana viaK8 K8

March 26 2017

whatkatefeel
może nie byłeś moją pierwszą miłością
ale byłeś tą przy której
wszystkie inne miłości
stały się nieistotne
— "Mleko i miód" - Rupi Kaur
6887 d7eb
Reposted fromprettywomen prettywomen
whatkatefeel
Masz zapach spełniających się marzeń.
whatkatefeel
Niespełniona miłość zostaje w sercu na zawsze. Nie wiem czy to pocieszenie, czy przekleństwo.
— siostry bukowskie
Reposted fromyoursunrise yoursunrise viairmelin irmelin
2048 4a18 500
Reposted fromjohnkeats johnkeats
3521 c349
Reposted fromjohnkeats johnkeats
6306 95a3
Reposted fromjohnkeats johnkeats
8583 844d
Reposted fromElfirella Elfirella viaPoranny Poranny
1409 28c7

wet ~red~ .. for tonight

Reposted fromjohnkeats johnkeats
0654 f885 500
Reposted fromprettywomen prettywomen
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl