Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 11 2018

"Czyż pod stołem, który nas dzieli, nie trzymamy się wszyscy tajnie za ręce?"

Bruno Schulz - "Sanatorium pod klepsydrą"
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viazwariowalam zwariowalam
Nienawidziłem poranków. Przypominały, że noc ma swój koniec i trzeba znowu radzić sobie z myślami.
— Janusz Leon Wiśniewski, "Samotność w sieci"
Reposted fromemkaaaaa90 emkaaaaa90 viapensieve pensieve
4503 8fde 500
Kaja Kowalewska / Chaos i inne piętra
Reposted fromimaybebad imaybebad viairmelin irmelin
7681 fcce
Reposted fromskinnysummer skinnysummer viaolivierk olivierk

November 10 2018

6102 8950
Reposted from2017 2017 viapulchritudo2 pulchritudo2
8538 9f49
Reposted fromLittleJack LittleJack viaolivierk olivierk

November 09 2018

Poczułam, że strasznie mnie do niego ciągnie. I strasznie mi nie wolno.
— Z cyklu:Umiejętnie bezczelni faceci poniewierają nam umysły
4232 f93b 500
Reposted fromkarahippie karahippie viaolivierk olivierk
W przyjaźni przyciąga nas podobne. W seksie podnieca obcość. Miłosc jest jednym i drugim. Pragnieniem podobieństwa i róznicy. 
— Manuela Gretkowska
znów i znów kartkuję te żałosne wspomnienia i wciąż zadaję sobie pytanie, czy to wtedy, w blasku tego lata, poczęło się pęknięcie w moim życiu?
— Vladimir Nabokow
Reposted fromthejelly thejelly viakashasrasha kashasrasha
4045 8117
Zjesz ze mną dzisiaj śniadanie?

;)
Reposted bymalice malice
0812 0708
Reposted fromBoomGifs BoomGifs viadeepestMq deepestMq
3886 5644
Reposted fromsavatage savatage viatomesh tomesh
[...] tego, co ty widzisz, nikt inny nie widzi. Choćby widział dużo więcej.
— Wiesław Myśliwski, „Widnokrąg”
Fakt, że cierpisz, znaczy, że pozwoliłaś, aby ktoś miał dla ciebie znaczenie.
— Emery Lord
Nic nie łączy ludzi tak bardzo
jak rozłąka.
Dlatego śpię w okularach,
aby cię lepiej widzieć,
gdy mi się przyśnisz.
— Jarosław Borszewicz
4012 e4c7
Reposted fromsavatage savatage viatomesh tomesh

November 07 2018

9539 8be1
Reposted fromonlyman onlyman viakingofthejungle kingofthejungle

I oto stoimy naprzeciwko siebie. Dzieli nas zaledwie parę metrów. Nogi mam jak z waty, serce z podniecenia bije coraz szybciej.
Jak się przywitać?
Uśmiechnąć się?
Przytulić?
Podać dłoń?
Powoli, stawiając ostrożnie każdy następny krok zbliżamy się do siebie. Otwieram usta żeby się z Tobą nieśmiało przywitać, a Ty ściskasz mnie mocno i całujesz.
- Od dawna chciałem to zrobić - mówisz.
Ja też. Ja. Też.

— noc robi swoje.
4892 d29f 500
Tallinn.
Reposted fromPoranny Poranny viainmybetterworld inmybetterworld
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl